.

PROJEKT – PAULOWNIA

 


Výmladkový les s krátkou rúbnou dobou 20 rokov

.

 

.

 

Koľko pôdy potrebujem pre plantáž Paulownie?

Začať farmárčiť sa odporúča podnikať na minimálne 1 ha pôdy. Výhodou je, že plantáž si vyžaduje ornú pôdu, ktorá však tiež potrebuje pred výsadbou upraviť, Ph 5-9. Zisk sa úmerne zvyšuje ak je rozloha väčšia. Predtým, než si sadenice objednáte, vykonajte rozbor pôdy, zistíte výskyt/dosah spodnej vody a skalnatého podlažia. Poľnohospodárska pôda pre plantáž sa musí dôkladne pripraviť a zušľachtiť, to najmä v prípade, že pôda ležala úhorom.

 

POZNÁMKA:  o pestovaní rýchlorastúcich drevín (RRD) formou plantáže na poľnohospodárskej pôde hovorí §18a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Plantáž rýchlorastúcich drevín je možné založiť na poľnohospodárskej pôde s bonitou 5. až 9. skupiny. Netreba pri tom žiadať o odňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy, teda zmeniť druh pozemku. Pri zakladaní a prevádzkovaní plantáže treba ale dodržiavať všetky pokyny podľa § 18a spomínaného zákona. Na založenie plantáže je potrebné predložiť žiadosť o registráciu plôch RRD. Všetky príslušné dokumenty, ktoré treba v tejto súvislosti predložiť sú uvedené v spomínanom § 18a. Rovnako aj povinnosť spätnej rekultivácie.

Čo sa týka druhového zloženia plantáže, nie je zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka obmedzenie. Nesmú sa však pestovať invázne druhy podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.

 

Zákon (543/2002) – pre pestovanie Paulownie platí:

A,  1. a 2. stupeň  – Je potrebný súhlas  ŽP (Okresný úrad v sídle kraja) a registrácia plochy energetického porastu.

B,  3. až 5. stupeň ochrany prírody platí zákaz pestovania Paulownie.

C,  Vtáčie územie pojednáva § 26, ten o pestovaní introdukovaných drevín nič nehovorí – takže je potrebné vedieť, na ktorom stupni ochrany (A,B) sa také územie nachádza a to je rozhodujúce.

 

.

Paulownia – ako je to s aklimatizáciou a zamŕzaním?

Naše klony Paulownie sú neinvázne rastliny, vhodné na pestovateľské účely, zakladanie plantáži energetických porastov a sú plne aklimatizované nášmu podnebiu: 

Hybrid 9501 od -29 do +48 °C, Shan Tong 3 od -28 do +48 °C. 

.

Na akej pôde môžem vysadiť sadenice Paulownie?

Tieto stromy sú vhodné pre všetky druhy pôd, ak hladina podzemnej vody je nižšia ako 2 m, bez skalného podlažia do hĺbky 3-4 metrov. Požiadavky na zrážky sú cca 700 mm3/rok. Korene vertikálne dosahujú 5 až 7 metrov, horizontálne 2 metre a šírka koruny 6 metrov, preto sa výsadba neodporúča pri múroch, stavbách, vodovodných potrubiach alebo elektrických kábloch. Počas výsadby výdatne zavlažujeme, potrebných 2000 litrov vody/ha. Plantáž musí byť zavlažovaná denne po dobu 4 týždňov, pokiaľ dobre zakorení a začne rásť. Správna príprava, vysadenie a závlaha sú 100 % predpokladom úspechu.

.

PÔDY PRE PESTOVANIE ENERGETICKÝCH PORASTOV: 

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/rr_dreviny/rr_dreviny.aspx

.

 

Koľko rastlín je potrebných  na 1 ha pôdy ?

Pre energetickú plantáž štiepky, vysádzame až 2 800 sadeníc na 1 ha. Plantáž, ktorej výsledkom má byť ale kvalitné drevo typu A, sa osvedčila vysadiť v rozpone 4 x 4 m – to je spolu  600 sadeníc /1 ha.

 

Koľko ma bude stáť plantáž Paulownie na rozlohe 1 ha pôdy ?

Výsadba sadeníc sa odporúča v období od 15. mája do júla, na jeseň už na pevné stanovisko presádzame stromčeky zo škôlky. Ceny sú uvedené v časti „cena a kontakt“, pri samotnej objednávke. Na vysadenie 1 ha potrebujete 600 ks stromčekov, resp. 750 ks stromčekov.

Samozrejme, nesmieme zabudnúť na prípravu pôdy. Musíme si zvoliť a zabezpečiť závlahový systém. Zabezpečiť pôdu v okolí stromčeka proti zaburineniu mechanický, resp. postrekmi ako aj postreky proti škodcom. Podľa polohy a umiestnenia plantáže zvážime aj ochranu pred obhrýzaním kôry.

PONUKA: prenájom pôdy alebo spoločne s našou spoločnosťou vysadiť a predať (prenajať) hotovú – vysadenú plantáž. 

 

Kedy je možné začať s ťažbou dreva?

Paulownia je energetická plodina, ktorá vyžaduje tzv „čapovanie“ , výchovný rez na pník v prvom roku. Rez prevádzame  po zime, povedie to k rastu kmeňa bez ohybov, dokonale rovného, najmenej 6 m dlhého, čím sa dosiahne maximálne množstvo dreva ako výrobný „typ A“. Výrub odporúčame v  8. roku rastu,  s maximálnou produktivitou.

Energetický porast  – výrub stromov možný celoročne, bez obmedzení (v chránenom „vtáčom údolí“, až po zahniezdení).

 

Koľko môžem na plantáži 1 ha získať?

Podrobne je to opísané na stránke v časti cena  Cena Paulownie za m3 sa na Európskom trhu pohybuje v priemere 300-350 Eur. Paulownia svojím chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami – najlepšie vyhovuje výrobe ethanolu, vlákniny pre drevársky a papiernícky priemysel ale aj na výrobu biopalív, biomasy. Burzový analitici predpokladajú, pričom vychádzajú z programovej orientácie EÚ na nasledujúce obdobie – potreby energetickej naviazanosti na biopaliva a energiu z obnoviteľných zdrojov, že cena Paulownie v EÚ a na svetových burzách čoskoro porastie. Nemci, Taliani ale aj Španieli vo svojích investičných projektoch, predpokladajú až 30% nárast ceny dreva Paulownie do 5 rokov oproti dnešným cenám, ktoré odvodzujú z cien (FOB) na Alibaba.com  + doprava.

Po ukončení 20 ročného cyklu je ešte potrebná spätná rekultivácia pôdy, ku ktorej sa zaviažete pri založení energetickej plantáže na ornej pôde.

.

Rekultivácia pôdy, po 20 rokoch …

.

(Prevzaté ilustračné video z internetu)

 

.

Čo ešte môžem získať pestovaním Paulownie?

Paulownia svojími širokými listami vynikajúco absorbuje oxid uhličitý na kyslík – 900 metrov kubických na hektár za rok, ako najlepší absorbér oxidu uhličitého-kyslík vráti späť do atmosféry. Pestovanie Paulownie je preto významné aj pre budúcnosť ľudstva z hľadiska globálneho otepľovania a už dnes Vám prinesie zisk z predaja Carbon Creditu.

Paulovnie isopren neprodukuje vůbec (vŕba, topoľ a iné rýchlorastúce dreviny ÁNO) a navíc roste mnohem rychleji, díky stejnému typu fotosyntézy jako má například kukuřice. Plantáž o ploše 1,6 hektaru, osazená paulovniemi, dokáže z ovzduší napoutat 13 tun COza rok a její produkce kyslíku je také zajímavá,“ povedal šľachtiteľ z Irska, Peter Hyrš, český rodák, pre iDNES.cz.

„Vypadá to, že paulovnie má snad samé výhody: vzhledem k odlišnému způsobu fotosyntézy, respektive fixace CO2, má výrazně vyšší nejen produkci biomasy, ale i efektivitu využití vody a dusíku. Na vytvoření určitého množství biomasy tedy potřebuje výrazně méně dusíku a vody než rostliny s běžným typem fotosyntézy, měla by tedy mnohem lépe prosperovat i v sušších a dusíkem chudých půdách,“ vyjadril sa RNDr. Lukáš Fischer PhD. z Katedry experimentální biologie rostlin PF UK v Praze. (Jedná sa o tzv. C4 fotosyntézu.)

Zdroj: http://hobby.idnes.cz/biomasa-na-topeni-rychlerostouci-drevo-paulovnie-fvb-/hobby-zahrada.aspx?c=A130122_140917_hobby-domov_mce

 

Listy sú veľké, viac ako 60 cm, predstavujú veľkú ekologickú pomoc proti znečisteniu ovzdušia, navyše sú užitočné ako krmivo alebo ako hnojivo, kvôli vysokému obsahu dusíka a bielkovín. Paulownia vyprodukuje vo veku 10-rokov až 30 kg suchého lístia ročne.

Koreň a štiepka, tá je veľmi cenená ako Biomasa pre nízky obsah popola, chlóru a draslíka s absenciou oxidu kremičitého. Z 10 ročného stromu získame 400 kg mladých konárov, ktoré sa musia olamovať do požadovanej výšky, tie použijeme na výrobu biomasy.

 

Paulownia svojimi veľkými kvetmi prispieva v nesmiernej miere k „záchrane včelstva“ – teda priamo k záchrane planéty a ľudstva. Dnes ešte tomuto problému ľudstvo nevenuje veľkú pozornosť, ale už v blízkej budúcnosti sa táto problematika stane prioritnou.  Med z Paulownie má pozoruhodnú chuť, svetlú farbu a je ho možné porovnávať iba s agátovým medom, s ktorým má rovnaké vlastnosti. Med sa tiež používa ako liek, pomáha liečiť zápal priedušiek a ochorení dýchacích ciest, zlepšuje trávenie. O medonosnosti Paulownie  môžeme hovoriť už v 3-4 roku, kedy produkcia medu je okolo 700 kg/ha.

Rok po výsadbe sa pôda medzi stromami dá využívať ako pasienky, pestovanie zeleniny.

.

 

.

Riziká

.

Potenciálnych záujemcov o pestovanie Paulownie je potrebné upozorniť, že hlavným rizikom pre jej pestovanie je výber vhodného stanovišťa a dodržanie správnej technológie pestovania (agrotechniky).

Druhy ani klony rodu Paulownia nie je možné v súčasnosti pestovať na lesnej pôde. Prípadné zaradenie klonov Paulownie do zoznamu druhov lesných drevín a ich krížencov by bolo možné až po realizácii testovania a celého procesu uznávania zdroja LRM, ktoré sú, v zmysle Zákona č. 138/2010,Z.z., o lesnom reprodukčnom materiáli, v kompetencii Národného lesníckeho centra. 

Paulownia sa odporúča pestovať v polohách do nadmorskej výšky 700 m nad morom. Drevina nie je síce veľmi citlivá na typ pôdy, ale je dôležité, aby pôda bola hlboká a dostatočne odvádzala vodu. Nevyhovujú jej ťažké ílovité pôdy ani veľmi kyslé pôdy. Stromy potrebujú veľa svetla. Paulownii neprospieva vysoká hladina podzemnej vody, jej hladina by mala byť aspoň 2 m pod povrchom pôdy.

V prípade klonov pestovaných na produkciu dreva sa v nasledujúcom roku po výsadbe (koncom marca, resp. začiatkom apríla) celý kmienok (bez ohľadu na jeho veľkosť) zreže (podrobný postup – v pestovateľskom manuáli). Ku spomaleniu rastu stromov môže viesť i koreňová konkurencia burín, preto je potrebné burinu obmedzovať čo najskôr po výsadbe a často ešte aj v 2. roku pestovania.

Ťažiť je možné  3 -krát bez jeho „preplantážovania“, tzn. že jeden jedinec má vhodné drevo pre ekonomické využitie len počas tohto obdobia, t. j.  20 rokov. Dĺžka tohto obdobia závisí od konkrétnych podmienok lokality. Výrub stromov na plantáži Energetického porastu je možný celoročne, bez obmedzení.

Tu je na mieste otázka, čo ďalej s takou lokalitou, po ukončení plantážovania. Plochu treba vyklčovať a vrátiť do využívania na pestovanie poľnohospodárskych plodín (rekultivovať – odstrániť Paulowniu, jej klony, z plochy ) aby nedochádzalo ku degradácii lokalít.

 .

 

forum55

.

Pre objednávku nás kontaktujte na náš E-mail:  

OBJEDNÁVKA: paulownia.slovakia@centrum.sk

. 

Projekt Paulownia je inovačným prvkom vnútroštátnej a medzinárodnej scény v prístupe k programu rozvoja vidieka v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z biomasy, sekvestrácii CO2 v nábytkárskom a stavebnom priemysle. Odolnosť voči patogénom, vysoká odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám, predurčujú výber “ klonu Pw 9501″, pre tento program „Eorópa 2020“ ako aj pre jednoduchosť pestovania samotného. Výhodou je jednoduchosť pri príprave pôdy, minimálne požiadavky na vodu a živiny. Korene (vertikálne) nenarušujú pôdu a rastlina tak nemá vplyv na vodnú bilanciu.

.