Najlepší čas na zasadenie stromu bol pred 20 rokmi.

Druhý najlepší čas je teraz.

 

 

Cenový plán pre plantáž RRD

.

Začnite podnikať s výsadbou 600 stromov na 1 ha, v rozpone 4 x 4 m, na jar, resp. jeseň, výsadbou predpestovaných stromčekov. Treba ešte počítať s investíciou do úpravy pôdy, hnojiva, závlah ako aj samotných pestovateľských prác. Prác, ako výchovný rez, ktorý povedie k dokonale rovnému rastu bez ohybov, kmeň min. 6 m dĺžky, typu „A“. Samotný výrub je možný už po 5. roku (teda 1 + 5 rokov od vysadenia), kedy získame guľatinu v objeme 0,30 – 0,50 m3 na 1 strom = z 1 hektára (600 stromov) 200 – 300 m3.

Po prvom výrube, v 5. roku, strom začne znovu vyrastať z pôvodného pníka, dokonca rýchlejším tempom, vďaka už mohutnejšej koreňovej sústave, bez akýchkoľvek ďalších investícií do výsadby. Strom zasa dosiahne o 5 rokov rubnú výšku a toto sa sa ďalej cyklický opakuje, po dobu 20. rokov. Všeobecne platí, že ročný diametrálny nárast je 6-8 cm.

Podmienky pestovania:  spodná voda pod 2 m, pH pôdy 5 – 9, bez skalného podložia do 6 m. Pôdu odporúčame pripraviť 50 cm hlbokou orbou a podiskovať. Paulownia Hybrid 9501 je odolná teplotám od  – 29 do +48 °C, Shan Tong 3 teplotám od  – 28 do +48 °C . 

.

 

 

 

 

Rast stromu – nárast drevnej hmoty v 5., 10., 15. a v 20. roku

.

 

* tabuľka uvádza 5 ročný cyklus, odporúčame však 3 ročný cyklus (7,7,6), kedy jeden strom dorastie do 1 m3

+ navyše štiepka 2/5 drevnej hmoty (m3).

.

Počiatočná investícia a príjem  1 ha pôdy / 5 ročný cyklus

DREVO:

.

Reálna cena dreva Paulownia na trhu (Alibaba.com):

.

ŠTIEPKA:

 

Štiepka (pre zobrazenie stlačte „vstúpte“):

vstup1

Pestovanie Paulownie na drevnú hmotu ako guľatinu triedy „A“ pre priemyselné využitie. Trhová cena, uvedená na stránke talianskej spoločnosi Future Green Srl., ako trieda aktív, na európskom trhu je po formátovaní 250 – 350 /m3. Pre výpočet príjmu sme použili „výpočtovú“ cenu  150,00 € / m3.

Vedľajším produktom je biomasa (palivové drevo, štiepka) získaná ako odpad po ťažbe z vrcholcov stromov, konárov. Ak sa cena bežnej štiepky pohybuje okolo 50 €/t, tak cena štiepky Paulownie je min. 80 €/t, čo vyplýva z jej vykurovacej hodnoty. Tabuľka na porovnanie:

.

.

CENNÍK (pník ,stromček):

.

 

 

 

Sadenice, ktoré sú v našej ponuke nepodliehajú žiadnym ochranným známkam ani registrácií originality – v Európe registrované odrody s ochrannou známkou: Nord Max 21, In Vitro R112 , CFI…

.

Cena stromčekov (Alibaba.com):

Pw cena stromceka

.