Paulownia Hybrid 9501

 

Sadené:    15. jún 2013

Fotené:     15. január 2015

Vek:           18 mesiacov

Výška:         6 metrov

 

.

Fotené 24.07.2015 – 2 roky stará a vysoká 6 metrov

.

Výchovný rez

.

Fotené: október 2015 – stará 2 roky a 4 mesiace, výška 7 m

.

Fotené: máj 2016 – stará 3 roky, výška 9 m, šírka 18 cm

.

Fotené: september 2016 – stará 3 roky a 3 mesiace, výška 10 m, šírka 21 cm

.

.

Umelý typ, kontrolovane krížený klon – Paulownia Hybrid,

(Art Type,  New Age)  je neinvazívna rastlina.

.

 

Rastliny rodu Paulownia, klonov novej  generácie, množené In vitro technológiou dopestovania rastlín z meristémov. 

.

.

.

Rozmnožovanie pomocou meristémových kultúr

Podstata tejto metódy spočíva v tom, že sa na získanie novej rastliny používa apikálna bunka iného delivého pletiva (kalus) alebo celého vegetatívneho púčika materskej rastliny. Uskutočňuje sa kultiváciou v skúmavkách v špeciálnych laboratóriách. Princíp spočíva v tom, že je možné z malej skupiny aktívnych, ešte nediferencovaných buniek delivého pletiva (meristému) vyvolať diferenciáciu týchto buniek a vytvoriť novú rastlinu, ktorá má tie isté vlastnosti ako materská rastlina. Asepticky odobrané bunky z materskej rastliny sa vložia na špeciálne živné médium, ktoré vyvolá diferenciáciu buniek a tvorbu novej rastliny. 

.

.

Zmluva o spolupráci pri množení a dodávke rastlín rodu Paulownia

množených In vitro technológiou dopestovania rastlín z meristémov:

vstup0

.

in-vitro-1        in vitro1

 

paaul11  paaul1

Naše rastlinky, zatiaľ v skúmavkách v laboratóriu (Nitra 2012/2013)

.

Január 2015: In vitro – príprava sadobného materiálu

Hybrid 9501 (2,), Shan Tong 3 a  PaoTong Z07

.