Začiatok výsadby – 26.04.2013

.

20.02.2014

.

Po 6 mesiacoch pestovania – 30.10.2013

Štart výsadby, po prenesení rok starej, aklimatizovanej, Pw in vitro (start groving ) – 15. máj 2013

 

1c  1mb

.

Rast v druhom roku – fotené 14. mája 2014 – 2 m

.

Rast v druhom roku – fotené 23. júna 2014 – 2,5 m

.

Rast v druhom roku – fotené 10. august 2014 – 5,5 m