Voľnokorenná výsadba energetického porastu na pevné (trvalé) stanovisko.

 .
Voľnokorenný výpestok má korene bez hliny – koreňového balu.
Dreviny sú vypestované do predajnej veľkosti a v jesennom, jarnom období vyťažené v škôlke a nachystané pre distribúciu k výsadbe.
Voľnokorenné dreviny majú obmedzenú dobu predaja a výsadby, preto požadujeme včasné objednanie – v dostatočnom časovom predstihu.

.

 

Fotogaléria: Jarná výsadba aklimatizovaných In vitro sadeníc a ich jesenný zber

.

 

Jarná výsadba

.

Ponúkame Vám predpestované, 1 rok staré, stromčeky z našej škôlky určené pre skorú jarnú výsadbu na pevné / trvalé stanovisko.

.

Predpestované stromčeky Vám ušetria, tzv. nultý rok, kedy si klon Paulownia vytvára koreňovú sústavu a už  „čapovaný“ stromček, vysádzame skoro na jar, na stále (trvalé) stanovisko, nakoľko má vytvorenú dobrú, dostatočne silnú koreňovú sústavu. Predpestovaný stromček nepotrebuje takú intenzívnu starostlivosť ako sadenica. Stromčeky sú plne aklimatizované nášmu podnebiu s dostatočne silným a koreňovým systémom.

.

Predpestovaný (očapovaný) stromček pre skorú jarnú výsadbu.

Jesenná výsadba

 

Prijímame objednávky na stromčeky k jesennej výsadbe.

.

Termín výsadby

 

UPOZORNENIE:

Náš počet je limitovaný a preto už prijímame objednávky na sadenice a stromčeky k skorej jarnej výsadbe.

Sadenice  – pripravené k výsadbe v termíne od 15. mája.

Stromčeky – Vám pripravíme k jarnej výsadbe (množstvo je obmedzené , nutné objednať v dostatočnom predstihu).

Objednávku považujeme za uzavretú a záväznú, po uhradení  30%  z ceny objednávky.

.

Výsadba energetickej plantáže:

.

 

 

 

 .

 

 

Vŕtanie dier (50×80 cm)

(čas potrebný na vyvŕtanie 1 diery cca 1 min)

.

WE GROW     Nemecko

(prevzaté z Youtube)

.

Porovnanie rastu: Japonský topoľ a Paulownia

(14 dňový test)

(Prevzaté ilustračné video z internetu)

.

.

.

.

.

Rekultivácia

Jednu z možnosti Vám ukáže video:

. 

(Prevzaté ilustračné video z internetu)

 

.

Paulownia

.

     

. 

Paulownia je splaňujúca – neinvázna rastlina.

.

Ľudia si často mýlia význam slova splaňujúca rastlina so slovom invazívna rastlina. Paulownia je u nás zaradená ako okrasná rastlina a v Zozname nepôvodných, expanzívnych cievnatých rastlín Paulowniu zaraďujú medzi často splaňujúce taxóny a je v mnohých mestách Slovenska ale aj Európy dokonca chránenou rastlinou (Pre zobrazenie textu/obrázku kliknite na zvýraznenú časť). Tu je potrebné poznamenať, že do zoznamu okrasných rastlín sú zaradené aj všetky rýchlorastúce dreviny – teda z tohto vyplýva, že aj Paulownia je rýchlorastúcou drevinou, hoci doposiaľ medzi rýchlorastúce dreviny nebola zaradená. 

Dostupné informácie hovoria o troch základných typoch stromu Paulownia, a to o pôvodnom (divom, prírodnom) type, prírodnom a čiastočne kríženom type a posledným je kontrolovane krížený typ – ktorý naša spoločnosť (Paulownia Slovakia, sro) ponúka na našom trhu.

.

Naša spoločnosť Paulownia Slovakia, sro. v spolupráci s

Národným lesníckym centrom vo Zvolene,

vstup enter

započala projekt financovaný prostredníctvom finančnej dotácie Ministerstvom hospodárstva SR,

vstup enter

podľa metodiky vypracovanej špecialistami na Národnom lesníckom centre:  „Testovanie klonov rýchlorastúcej dreviny Paulownia Tomentosa v podmienkach východoslovenskej nížiny“  a po ukončení projektu, sa Paulownia zaradí medzi RRD. (Paulownia množená In vitro technológiou.)

vstup enter

Základným cieľom riešenia projektu je realizácia testovania produkčných schopností 7-ich nových klonov RRD Paulownia. Pre Slovensko to predstavuje významnú inováciu pri produkcií drevnej biomasy a smeruje k napĺňaniu zámerov vládou schválenej Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenska (známu ako RIS3 SK).

Testovanie klonov rýchlorastúcej dreviny Paulownia:

vstup0 

.

Význam slova „splaňujúci / splaňujúca“.  Autor rozoberá len možnosť šírenia sa rastliny ale nezaoberá sa prežitím rastliny (schopnosť reprodukcie, mrazuodolnosť ai). Treba tu upozorniť hlavne na to, že klony 3-tej generácie, v našej ponuke, sú na európskom trhu 5 rokov a teda sa k nim nikto, z autorov uvádzaných v literatúre, nemohol doposiaľ odborne vyjadriť – až testy  zahájené v roku 2014 našou spoločnosťou a NLC vo Zvolene, zodpovedia túto otázku.

Pestovaniu Paulownie sa venujeme od roku 2010 a doposiaľ sme nepozorovali žiadne podozrivé správanie. Naše klony Paulownie sú množené pomocou meristémových kultúr, metódou In vitro – tieto hybridy majú sterilné semená, teda sa ďalej v prírode nešíria. Následne sú rok aklimatizované v skleníku, až potom vysádzané v škôlkach, aby prežili zimu. 

Krížením umelého výberu druhov tak vznikli klony, silných jedincov odolných voči extrémnym podmienkam prostredia, hnilobám a plesniam, ktoré dosahujú aj vysoký výnos kvalitného dreva.

Význam slova „splaňujúci / splaňujúca“:

vstup0

 

 

.